Tasarruf eğilimi nedir formülü

gelir seviyesine ve gelirden tüketim harcamalarına ayrılacak orana göre değişir.
Gelir seviyesi ve diğer koşullar değişmeksizin kaldığında, tasarruf eğilimi genellikle istikrarlıdır, fakat bir zamanlar sanıldığı gibi sabit değildir.
Alan Cotta’ya göre, 1960’larda ileri sanayi ülkelerindeki tasarruf eğilimi, %18 ile %36 arasında değişmekte idi.
Teorik tahlillerde, gelir büyüdükçe, yüksek tranşlarda hem tasarruf miktarının ve hem tasarruf oranının arttığını varsayan müellifler ço-ğunluktadır. Yüksek gelir tranşlarında marjinal tasarruf eğiliminin daha kuvvetli olmasını bazı Batılı ve Rus iktisatçılar, Keynes’in Psikolojik Teorisi olarak adlandırmışlardır.
Oysa ki, istatistikler, marjinal tasarruf fonksiyonunun doğrusal olmadığına ve gelirler yükseldikçe eğiminin hafifçe (yatıklaştığını) ortaya koy-maktadır.
Enflâsyonlarda, tasarruf eğilimi zayıflamaktadır.
Tasarruf miktarını S, geliri Y ve miktar değişikliklerini delta harfile gösterdiğimiz takdirde;
S/Y, ortalama tasarruf eğilimidir.
AS/AY, marjinal tasarruf eğilimidir.
Almancası : Sparneigung.
Fransızcası : propension à épargner.
İngilizcesi : propensity to save.

Yorum yazın