Tasarruf Eğilimi Nedir

Tasarruf Eğilimi Nedir

tasarruf eğilimi, iktisatta, tüketicilerin tasarruf ettikleri miktarın toplam gelire ya da gelirdeki artışa oranı. Ortalama tasarruf eğilimi toplam tasarrufun toplam gelire oranıdır. Marjinal tasarruf eğilimi ise, tasarruftaki değişimin gelirdeki değişime oranıdır. Tüketim eğilimiyle tasarruf eğiliminin toplamı her zaman bire eşittir. Bak. tüketim eğilimi.

Yorum yazın