Tarım sayımı

özellikle tarımsal, işletmelerin büyüklüğü, bu işletmeler dahilinde yapılan faaliyet sonucu elde edilen tarımsal üretimin cins ve miktarı, üretime katılan İşletme mensupları ile işçileri ve tarım araçları hakkında bilgi verir. Bu sayımlar külli ve ani rölövelerle yapılır.
Ülkemizde ilk tarım sayımı 1927 yılında, İkincisi 1950 yılında yapılmıştır. 1950 sayımında ilkin muhtarlıklar sayımı yapılmış, bilâhare ziraî işletmeler sayılmıştır. Büyük işletmelerin tümü, küçüklerin ise çekilen örnekleri müşahede edilmiştir.
1963 yılında yapılan sayımda, derleme iki kademeli olmuş, önce nüfusu 5000 den az yerlerdeki küçük işletmeler ile nüfusa bakılmaksızın tekmil büyük işletmeler ve devlet işletmeleri müşahede edilmiş, ayrıca ülkemizdeki bütün muhtarlıklardan. tarımsal bilgi alınmıştır.
Nihayet 1970 yılında da bir tarım sayımı uygulanmış, fakat henüz kesin sonuçlar yayımlanmamış bulunmaktadır.
Almancası : Landwirtschaftszensus.
Fransızcası : recencement de l’agriculture.
İngilizcesi ; agricultural census.
(Bk; Sanayi ve işyerleri sayımları, Ziraî istihsal ve ekiliş istatistikleri).

Yorum yazın