Tarım Paritesi

mahsul fiyatlarının çiftçiye sağladığı satınalma gücü İle sınaî mamul fiyatları arasındaki farkı belirtmeğe yarar.
Tarım paritesinin hesabı şöyle yapılır :
Bir mahsulün parité hesabına esas tutulacak tarihten önceki son on yıllık devreye ait ortalama fiyatı, aynı yıllar bütün ziraî maddelerin ortalama fiyatları endeksine bölünür.
Elde edilen rakam, temel fiyattır.
Temel fiyat, çiftçinin piyasadan satın aldığı ihtiyaç maddeleri carî yıl endeksine çarpılır.
Ve elde edilen rakam, bahis konusu mahsulün satış fiyatile karşılaştırılır.
Bir misal verelim.
Diyelim ki. patates fiyatının son on yıllık ortalaması, 50.4 kuruştur.
Aynı devre zarfında, tarım mahsullerinin fiyat endeksleri 262 ye çıkmıştır.
50.4 ü indeks rakamı olan 2.62 ye bölmek su- .retile bulunacak temel fiyat. 19.2 kuruştur.
Çiftçinin parité hesabına esas tutulacak yılda, satın alacağı ihtiyaç maddelerinin ortalama fiyat endeksi 308 ise..
Temel fiyatı 3.08 ile çarparak bulacağımız değer, 59.1 kuruştur.
Bu misale göre, patatesin parité fiyatı, 59.1 kuruş olmak gerekir.
Almancası : Agrarprelsparitat.
Fransızcası : parités agricoles.
İngilizcesi : agricultural parity.

Yorum yazın