Tarım merdiveni

toprak ekonomisine bağlı nüfusun sosyal hiyerarşi basamaklarını ifade eden sembolik terimdir.
Rençberlik, yarıcılık, kiracılık ve mal sahipliği, tarım merdiveninin basamaklarıdır.
İngilizcesi : agricultural ladder.

Yorum yazın