Tarım kredi kooperatifi

Tarım kredi kooperatifinin fonksiyonu, üretici ile bankalar arasında aracılıktır.
Bankalar, kredi muamelelerini kolay ve emin yoldan yürütmek isterler. Çok sayıda küçük çiftçiye açacakları ufak kredilerin takibi, bankalar hesabına azımsanmayacak bir külfet teşkil eder. Bankanın şehirde ve küçük çiftçinin köyde bulunması. temas ve istihbarat imkânlarını geniş ölçüde daraltır.
Çiftçilerin aralarında teşkilâtlanarak kooperatif kurmaları ve bu kooperatif aracılığile kredi almaları hem kendileri ve hem banka hesabına avantajlı olmaktadır. Kooperatif üyelerinin birbirlerine müteselsilen kefil olmaları, yeterli bir
garanti teşkil etmektedir. Kendi üyelerinin durumların ı yakinen bilmesi de, kooperatifin kredi dağıtımını ihtiyaçlara ve ödeme gücüne ahenkli bir şekilde yürütmesini kolaylaştırmaktadır.
Almancası : ländliche Kreditgenossenschaft.
Fransızcası : coopératives de crédit agricole.
İngilizcesi : rural credit union, agricultural cO’Operative credit society.
(Bk; tüketim kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri).

Yorum yazın