Tarihi maliyet nedir – Tarihi maliyet ilkesi

herhangi bir varlığın belirli bir andaki sahibinin, onu elde ettiği zaman ödediği mal oluş .bedelini ifade etmek üzere kullanılmaktadır. örnek olarak, bir özel, ya da tüzel kişi 1950 yılında 100 bin TL.’sına bir arsa alsa,
1959 yılında bu özel, ya da tüzel kişi için bu arsanın tarihî maliyeti, 100 bin TL.’dır. Aynı kişiye, benzer bir malın 1960’taki maliyeti, daha yüksek bir para değerini de ifade edebilir. Ancak, 1950’de satınalmış olduğu arsayı elinde bulunduran kişi için, 1950’de ödediği 100 bin TL.’nin 1960’ta tarihî bir önemi vardır. Ve terimdeki bu kelime, bu noktayı ifade etmektedir.
İngilizcesi : hJstorical cost.

Yorum yazın