Tarhuncu Ahmed Paşa kimdir

Osmanlı Sadrazamlarındandır.
Devlet mâliyesini düzeltmeğe çalışmıştır. Tar- huncu Lâyihası diye anılan bir hazine genel hesabı ve malî plan teklifi hazırlamıştır. Rüşvet kapılarını örtmek istemiştir. İzlediği politika üzerine düşmanlık çekmiştir.
1653 de boğdurulmuştur.

Yorum yazın