Tam rekabet piyasası nedir

bir piyasa şeklidir. Tam rekabet piyasasının, tam tersi piyasa şekli, monopoldür. Her iki piyasa şekline, tatbikatta rastlamak oldukça zordur.
Tam rekabet piyasasının meydana gelebilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekmektedir ;
Atomisite : Piyasada alıcı ve satıcılarnı, kendi aralarında fiyatları ve üretim miktarını etkiliyemi- yecek kadar çok olmasıdır.
Homojenlik: Piyasaya arz edilen bütün malların kalitesi aynıdır. Bir firmanın malları diğerine tercih edilemez. Mallar, kalite farkı yaratacak şekilde ambalâj ve markalarla değiştirilme- melidir.
Serbestlik: Piyasaya giriş ve çıkışların serbest olmasıdır. ‘Yani bir firmanın piyasaya girmesi veya piyasadan ayrılması serbesttir. Ayrıca firmalar kendileri için gerekli üretim faktörlerini kolayca elde edebilmelidirler.
Akıcılık (seyyaliyet): Arz ve talep akıcı olmalıdır. Diğer bir ifade ile, üretim faktörleri ve malların, bir yerden diğerine hiç bir engele rastlamadan akabilmesidir. Böylece. satıcılar mallarını en yüksek fiyat ödeyebilecek piyasalara götürebileceklerdir.
Şeffaflık : Alıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam bir bilgiye sahip olmalarıdır. Çünkü fiyatlar ve mallar hakkında bilgisi olmayan alıcılar aldanabilirler.
Yukarıdaki şartların gerçekleştiği piyasalara, tam rekabet piyasaları denilir.
Almancası : vollständige Konkurrenz: vollkommener Wettbewerb.
Fransızcası : concurrence parfaite.
İngilizcesi : pure competition. perfect compe- tition.
(Bk; rekabet, serbest rekabet, firma dengesi, piyasa türleri,’ akıcılık, atomisite).

Yorum yazın