Tam istihdam nedir – Tam istihdam ne demektir

toplam iş gücü »talebinin makro düzeyde iş gücü arzına çlenk geldiği veya iş gücü arzını aştığı durumları ifade eden bir terimdir.
Tam çalışma koşullarında, konjonktürel işsizlik bahis konusu olmaz. Ancak teknolojik işsizlik, kronik işsizlik, mevsimlik işsizlik veya bir iş dalına münhasır işsizlik dolayısile açıkta bulunan çok sayıda kimselerle daima karşılaşılabilir.
%100 oranında istihdam, nazarî bir durumdur. Talep edilen işçi sayısı iş arayanları aştığı vakit dahi, her ekonominin bünyesine göre %3 ilâ %6 arasında değişen bir işsizlik oranı bulunması mümkündür.
Tam istihdam koşullarının karakteristiği, çalışma gücüne sahip olan ve çalışmak arzusu besleyen kimselerin uzun süre beklemeksizin ve fazla zorluk çekmeksizin iş bulabilmeleridir.
John Maynard Keynes, tam çalışma koşullarını «enflâsyon sınırı» olarak tanımlamıştır. Sanayi ekonomilerinde, fiilî talep gelişmesinin ve gelir yükselişinin ekonomi tam çalışma sınırına yaklaşırken fiyatları etkilemeğe başlayacağını izah eden iktisatçı, Keynes’tir.
Almancası : Vollbeschäftigung.
Fransızcası ; plein-emploi.
İngilizcesi : füll employment.
(Bk; konjonktür, konjonktürel işsizlik, işsizlik, Keynes’in İstihdam Teorisi, John Maynard Keynes. Dinamik Enflâsyon Modeli).

Yorum yazın