Talep Enflasyonu nedir – Talep Enflasyonu nedenleri

harcamalar ve ihracat toplamının. üretim ve ithalât tutarını aşması halinde meydana gelir.
Talep enflâsyonu şekil yardımıyla açıklanabilir :
yekede, Y tam yalıtma şartlarında ekonominin reel istihsalini göstermektedir. M. ithalâttır. (Y+M), talebi karşılamağa kullanabilecek reel kıymetler toplamıdır.
(C+I+G+X) eğrisi, toplam fiilî talebi temsil etmektedir. C. tüketimdir. /. yatırımlardır. G, devlet carî harcamalarıdır. X. ihracat dolayısıyla, memleket stoklarında meydana gelen reel kıymet f eksilişidir.
OS. 45 derecelik bir doğrudur. Üretim ve ithalât toplamı ile harcamalar ve ihracat tutarlarının birbirlerine eşit olabileceği denge tutarları bu doğru üzerindedir.
Şekilde. (Y+M) çizgisi. 45 derecelik doğruyu A noktasında kesmektedir. (C+I+G+X) eğrisi, bu noktanın üstünden geçmektedir. (Y+M) çizgisini F noktasına, yahut (C+I+G+X) eğrisini A noktasına kaydırarak OS üzerinde birleşmeleri temin edilmeksizin piyasa dengesinin sağlanması imkânsızdır.
Y. tam çalışma şartlarında ekonominin reel üretimi olduğuna göre ve ithalât artırılmadığı takdirde. mal arzı ve mal talebi arasında AB kadar bir boşluk kalmaktadır.
AB. enflâsyonist talep fazlasıdır.
Enflâsyonist talep fazlası olduğu vakit, şu durumla karşılaşılmaktadır :
Y+M—
Para arzında genişleme olmamışsa, yahut para arzının genişlemesi fiyat yükselişleri derecesinde değilse, faiz haddi artmaktadır. Faiz haddi- nin artması, tedavül hızmm çoğalmasından doğan bir neticedir.
Almancası : Nachfrageinflation.
Fransızcası : inflation par excès de la demande.
İngilizcesi : demand inflation.
(Bk; enflâsyon. Dinamik Enflâsyon Modeli. Miktar Teorisi, maliyet enflâsyonu).

Yorum yazın