Tahvil Nedir

Tahvil Nedir

tahvil, kamu tüzel kişileri ile anonim ortaklıkların parasal kaynak sağlamak amacıyla çıkardıkları, itibari değerleri eşit, metinleri aynı borç senetleri. Menkul değerlerden olan tahviller nama ya da hamiline yazılı olabilir. Çıkarıldığı dönemdeki değeriyle ödeme değeri eşit olanlara “alelade tahviller”, söz konusu değerleri farklı olanlara “primli tahviller”, adçekme yöntemiyle itfa edilerek ikramiye verilenlere de “ikra-miyeli tahviller” denir. Anonim ortaklıkların çıkaracakları tahvillerin toplam tutarı, son bilançolarındaki ödenmiş sermaye ölçüt alınarak yasalarca düzenlenmiş sınırları aşamaz.

Tahvil çıkaran kuruluş belirli bir vade sonunda belirli bir tutarı, ara dönemde de belirli oranda faizi ödemeyi üstlenir. Tahviller genellikle büyük miktarda borç sağlamak amacıyla çıkarılır. Tahvillerin süresi, ödeniş biçimi, faiz oranı, vergi durumu gibi özellikleri satışa çıkarılmalarından önce belirlenir. Faiz ödemeleri, genellikle tahvillerle birlikte verilen ve üzerinde vade tarihi yazılan kuponlara bağlı olarak yapılır. Süresi sona ermemiş tahviller hamillerince paraya çevrilmek istendiğinde henüz tahakkuk etmemiş faiz tutarı satış fiyatına eklenir. Tahviller genellikle hamiline yazılı olarak çıkarıldığından kolayca devredilebilir. Genelde uzun vadeli borç sağlama aracı olan tahvillerin süreleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Devlet tahvilleri çoğunlukla vergi geliri ile ödenmek üzere çıkarılır; ama paralı yollar, havalimanları gibi belirli projelerin finansmanında kullanılarak bunlardan elde edilecek gelirlerle ödenmek üzere de çıkarılabilir.

Yorum yazın