Tahmini maliyet yöntemi nedir

belirli bir varlığın satınalm- ması, imal edilmesi, ya da başka biçimde elde edilmesinden önce, elde bulunan bilgilerle hesaplanan varlığın beklenen mal oluş bedelini ifade etmektedir. Bu terimin geniş anlamı, Standard maliyetleri de kapsamına almaktadır. Hem tahminî ve hem Standard maliyetler, işletmenin gelecekteki faaliyetlerile ilgilidir ve bazı hallerde, ikisi de aynı rakama ulaşacaktır. Bununla birlikte, uygulamalarda hem rakam hem de kullanış amaçları bakımından farklı oldukları haller de vardır. Bu durumlarda tahminî maliyetler, gelecek zaman içinde fiilen gerçekleşmesi beklenen ve hesaplanan maliyetleri temsil ederken Standard maliyetler, ilerde fiilen gerçekleşmesi beklenen maliyetlerin, ortaya çıktıkları zaman karşılaştırılacağı ve kontrol edileceği bir ölçü’yü temsil edeceklerdir.
Almancası : Vorkosten.
Fransızcası : devis estimatif.
İngilizcesi : estimated costs.
(Bk; maliyetler, maliyet muhasebesi, Standard maliyetler).

Yorum yazın