Tahakkuk nedir – Verginin Tahakkuku

tarhedilen bir vergi borcunun tahsil edilebilir hale gelmesidir.
Tahakkuk genellikle verginin tarhından sonra cereyan eden bir olaydır. Özellikle vasıtasız vergilerde iki olay arasında bazan uzun olabilen bir müddet vardır. Buna mukabil vasıtalı vergilerde tarh ile tahakkuk bir arada cereyan etmektedir.
Verginin tahakkuk etmesi, onun kesinleşmesinden ayrıdır. Verginin kesinleşmesi için ya tebliğ edilen verginin mükellefi tarafından kabul edilmesi, ya itiraz müddetinin geçirilmesi yahut, itiraz mercii erince onaylanması gerekir.
Almancası ; Taxierung.
Fransızcası : constatation.
İngilizcesi : tax assessment.

Yorum yazın