Tacir Nedir

Tacir Nedir

tacir, bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişi. Gerçek kişilerin bir ticari işletmeyi doğrudan işletmesi için medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmaları yeterlidir. Küçüklere ve kısıtlılara ait ticari işletmeler, ancak onlar adına veli ya da vasileri tarafından işletilebilir. Evli kadınlar, kocalarınca sicil memurluğuna iş ya da sanatla uğraşmalarını yasaklayıcı bir dilekçe verilmedikçe tacir olarak sicile kaydolabilir. Ticari ortaklıklar, amaçlarına ulaşmak için bir ticari işletme işleten dernekler, kendi kuruluş yasalarına göre özel hukuk kuralları içinde yönetilmek ya da ticari biçimde işletilmek üzere devlet, il ve belediye gibi kamu tüzel kişilerince kurulan kuruluş ve kurumlar da tacir sayılır. Tacir sıfatı belirli bir düzeyde ticari faaliyeti yerine getirmeyi belirtir. Bu nedenle tacirler etkinliklerinde birçok ayrıcalıktan yararlandıkları gibi bazı kişilerden daha ağır sorumluluklar da taşırlar. Tacirin borçlarının ticari olması asildir. Tacir her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidir; hakkında ticari örf ve âdetler mutlak olarak uygulanır; ücret ve faiz işletme hakkı vardır. Tacirin yükümlülükleri ise yasa hükümlerine uygun olarak bir ticaret unvanı seçmek ve kullanmak, işletmesini ticaret siciline kaydettirmek, ticari defterler tutmak, fatura vermek ve ticaret odasına kaydolmaktır.

Yorum yazın