Taban fiyat nedir – Taban fiyat uygulaması

kamu otoritesince mal ve hizmetlere tesbit edilen en düşük satış bedelidir. Asgari fiyatlardır. Bunlara taban narhları da denilebilir.
Taban fiyatları politikası, genel olabilir veya sınırlı sayıda malları kapsayabilir.
Bu politikanın amacı, üreticiyi korumaktır.
Almanya’da, Büyük Buhranı izleyen yıllarda piyasa çöküntüsü ile mücadele edilirken, bütün mallara taban fiyatları tayin edilmişti. Harp kon-jonktürü başlayınca, 1936 nın taban fiyatları, otomatik olarak tavan fiyatlarına dönüştürülmüştür.
Taban fiyatları politikasının klâsik örneklerinden biri, Bland Bili adı verilen kanun gereğince Amerika hükümetinin On Dokuzuncu Yüzyıldan itibaren fiyatları korumak üzere yaptığı gümüş alımlarıdır. ‘Günümüzde de kahve, tütün, fındık ilh.. gibi maddelerde devletin taban fiyatları üzerinden destekleme atımları yaptığına rastlanmak- tadır.
Üretim ve tüketim miktarları arasında denge bulunsa bile, küçük üreticinin ve hattâ ihracatçıların monopsoncu istismarına uğradıkları durumlar olabilir. Yerli ve yabancı nihai alııclar ile ticaretin akımını düzenliyen aracıların monopsoncu istismarından yararlanabilecekleri ürünlerin piyasasını düzenlemek üzere, devlet çok defa taban fiyatları üzerinden büyük ölçüde alımlara girişir.
Almancası : Mindestpreise.
Fransızcası : prix de soutien.
İngilizcesi : support prices.
(Bk; tavan fiyatları, açık piyasa işlemleri, düzenleyici narhlar).

Yorum yazın