Swap örgütü

1962 de kurulmuştur,
Örgütün organizatörü. Federal Reserve Sistemi’dir.
Örgüte başlangıçta 14 ülkenin merkez bankaları ile Milletlerarası Ödemeler Bankası katılmıştır.
Swap Örgütüne giren merkez bankalarile Milletlerarası Ödemeler Bankası, karşılıklı olarak birbirlerine ait kaynaklara sıkıntılr zamanlarda da-yanmağı kabul etmişlerdir.
Swap Örgütü, ödemeler dengesi bozulan üyelerine geçici olarak diğfer merkez bankalarının ve Milletlerarası Ödemeler Bankasının milletlerarası likiditelerinden faydalanmak imkânını sağlamaktadır.
1967 Martında, Swap Örgütü üyelerinin birbirlerine tanıdıkların «çekiş hakkından» kullandıkları miktarlar 7.8 milyar dolara erişmişti.
Swap Sistemine göre alınan kredilerin % 91.3 ünü altı ayda ve kalanın bir yılda ödemek, ilk anlaşma hükümleri gereğince zorunlu bulunuyordu.
İngilizcesi : Swap Network•
(Bk; ödemeler bilânçosu, Milletlerarası Para Fonu, özel çekiş hakları. Milletlerarası ödemeler Bankası, Avrupa Ödemeler Birliği, Avrupa Para Birliği).

Yorum yazın