Sürekli Envanter yöntemi – Sürekli Envanter sistemi

de mevcutlarda husule gelen miktar ve değer değişiklikleri fasılasız olarak â jour tutulur.
Almancası : permanente Inventur.
Fransızcası : inventaire permanent.
İngilizcesi : perpetual inventory system-
(Bk; envanter).

Yorum yazın