Supranasyonal kuruluşlar

bütünleşme hareketinin organlarıdır üye devletlerden ayrı siyasî ve İdarî hüviyetleri vardır. Fonksiyonel bağımsızlığa sahiptirler ve kendi konularında sauverain’ dirler.
Avrupa Ortak Pazarı, bir süpranasyonal kuruluş örneğidir.
Almancası : supranationale Organisation.
Fransızcası : organisation supranationale.
İngilizcesi : supranational organization.

Yorum yazın