Sumitomo şirketi

Sumitomo şirketi

Sumitomo grubu, birbirine gevşek bağlarla bağlı bağımsız Japon şirketlerinden oluşan konsorsiyum. Sumitomo zaıbattu’sunun)*) II. Dünya Savaşı’ndan sonra işgal kuvvetlerinin aldığı bir karar sonucu parçalanmasıyla ortaya çıkmıştır.

Bakır çıkarma ve işleme işiyle uğraşan ilk Sumitomo şirketini Sumitomo Masatomo (1585-1652) kurdu. Şirket 17. yüzyılın sonlarında Şikoku Adasında büyük bir bakır yatağı keşfetti ve işletmeye açtı. Bu maden Sumitomo’nun sonraki girişimlerinin çoğunun temelini oluşturdu. Meici Restorasyonu Döneminde (1868-1912) şirket önce bakır ürünleri ve çelik, daha sonra da kimyasal madde ve makine üretimine geçerek üretim ağını genişletti. 1921’de ailenin denetiminde Sumitomo Goşi Kaişa adlı bir holding kuruldu. 1930’larda Japonya’daki en büyük zaibatsu’lardan biri olan Sumitomo. II. Dünya Savaşı’nın sonuna gelindiğinde yaklaşık 135 şirketi denetliyordu. Savaşın sonunda ülkedeki öteki zaibatsu’lar gibi Sumitomo da işgal kuvvetleri tarafından parçalandı, holding kapatıldı ve bağlı birimler bağımsız şirketlere dönüştü. Bağımsız Sumitomo şirketleri 1950’lerde yeniden birbir-leriyle bağlantı kurmaya başladılar. Bu yeni gruplaşmada eski zaibatsu yapısından farklı olarak şirketler arasında karşılıklı mali bağımlılık ve gayri resmî de olsa eşgüdüm söz konusuydu.

Sumitomo grubu günümüzde çok sayıda şirketten oluşmaktadır. Grubun önde gelen şirketlerinin hepsi, merkezleri Tokyo ya da Osaka’da bulunan ve denizaşırı ülkelerde şubeleri ve temsilcilikleri olan çokuluslu şirketlerdir. Bazı şirketlenb yabancı şirketlerle ortak yatırımları vardır.

1895’te kurulan Sumitomo Ginko, günümüzde Japonya’nın başlıca ticari bankalarından biridir. Bugünkü • adını 1952’de almıştır.

1925’te kurulan ve bugünkü adını 1934’te alan Sumitomo Kagaku Kogyo KK grubun bir başka önemli şirketidir. Bakırın yan ürünlerinden kükürt elde etmek ve gübre üretmek amacıyla kurulan şirket, günümüzde sanayide kullanılan kimyasal maddeler, kimyasal gübreler, boyarmaddeler, ilaç hammaddesi ve sentetik kauçuk gibi çeşitli kimyasal maddeler üretmektedir. Sumitomo Denki Kogyo KK ve Sumitomo Cukikai Kogyo KK, Sumitomo’nun bakır madenciliği alanında etkinlik gösteren yan kuruluşlarından ortaya çıkmıştır. 1897’de kurulan ve bugünkü adını 1939’da alan Sumitomo Denki Kagyo KK, Japonya’nın başlıca elektrik teli ve kablo üreticisidir. 1934’te ana madencilik şirketinden ayrılarak kurulan ve 1975’te bugünkü adını alan Sumitomo Cukikai Kogyo KK ise gemi yapımıyla ağır makine ve donanım üretiminde uzmanlaşmıştır.

Grubun Sumitomo Kinzoku Kozan KK, Sumitomo Kinzoku Kogyo KK ve Sumitomo Keikinzoku Kogyo KK adlı üç büyük şirketi, 16. yüzyıl sonlarında kurulan ilk maden çıkarma ve ergitme işletmesinin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Bugünkü biçimini 1950’de alan Sumitomo Kinzoku Kozan KK’nin etkinlikleri arasında alüminyum dışındaki demirdışı metallerin çıkarılması, ergitilmesi ve işlenmesiyle, elektronik araç ve gereç, kimyasal madde ve inşaat malzemeleri üretimi sayılabilir. 1935’te kurulan Sumitomo Kinzoku Kogyo KK çelik ve çeşitli çelik ürünleri üretmektedir. Başlangıçta Sumitomo Kinzoku Kogyo KK’nin bir bölümü olan Sumitomo Keikinzoku Kogyo KK 1959’da bağımsız bir şirket olmuştur. Başlıca ürünü haddelenmiş alüminyum olan şirketin, alüminyum ergitmeciliğiyle uğraşan bir yan kuruluşu ve boksit madenleri çıkaran tesisleri vardır.

Yorum yazın