Stop-Loss Order nedir – Stop-Loss Order ne demek

Tam karşılığı zarar-sınırlı satış ola stop-loss order, borsalarda menkul kıymetler alımı sıra sında müşterilerin verdiği bir emirdir. Karmaşık bir emr yapısıdır. Örneğin bir müşteri A şirketinin hisse senet! rinin 100 adedini 5000 liradan almış olsun. Hisse seneleri spot pazar operasyonlarında ilk gün, vade) operasyonlarda ise, vadeyi izleyen hesap gününde tes lim edilir. Bu arad kur düşebilir. Müşteri kur düşerse, se net başına 300 liradan fazla zarar etmemek arzusund’ olabilir. Fiyatı yükseldiğinde ise satmak isteyecektir. Bı takdirde 4700 ve 5300 lira üzerinden stop-loss emri verecektir. Stop-loss order işlemi kayda geçer. Hisse se nedi 4700 liraya düştüğü ya da 5300 liraya yükseldiğind satış gerçekleşir. 4700 ve 5300, senedin satışa çıkartrtS cağı anın fiyatını ifade eder.*

Yorum yazın