STERLING BÖLGESİ ve STERLING BLOKU

paralarını İngiliz lirasına bağlamış ülkelerin aralarında kurdukları bir dış ödemeler dayanışma sistemidir.
Sterling Alanı, Sterling Bölgesi veya Sterling Bloku gibi adlar taşımış olan bu sistemin tarihçesi, üç döneme ayrılabilir :
Birinci Dünya Savaşından önce. Büyük Britanya hâkim ekonomi durumunda idi. Londra, dünyanın mali merkezi idi. Milletlerarası ödeme aracı ve değer ölçüsü olarak kullanılan başlıca para, sterling idi. Dominyonların, sömürgelerin ve diğer birçok ülkelerin likidite rezervleri sterling olarak Londra’da tutuluyordu.
Dünya Savaşları arasındaki dönemde, Amerika ikinci bir hâkimiyet kutbu olarak belirmiştir. Dolar da, milletlerarası ödeme aracı olarak kulla-nılmağa başlamıştır. Sterling alanı, Kanada hariç Commonwealth, bazı Avrupa ülkeleri, Japonya ve Arjantin ilh. gibi ülkelerle sınirJanmıştır.
İkinci Dünya Savaşından sonra, dolar hâkim para’ olmuştur. İngiltere, İrlanda,* İzlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Rodezya – Nyasaland Fede-rasyonu, Güney Afrika, Irak, Aden, Birmanya, Seylan, Hindistan, Pakistan, Doğu İngiliz Afri- kası, Kıbrıs, Ghana, Hong Kong, Jamaika, Malezya, Malta, Maurice Adası, Nijerya, Sierra Leone ve Trinité dünya ticaretinin yaklaşık olarak beşte birinden biraz fazlasını temsil eden bir alanda Sterling Bölgesini devam ettirmişlerdir. Bu dönemde. Sterling Bölgesi, belirli bir statüsü olmayan bir fiilî işbirliği karakteri arzetmiştir.
Almancası : Sterlingblock, Länder des Sterlingblocks.
Fransızcası : Zone Sterling. Bloc Sterling. İngilizcesi : Sterling Area. Sterling Bloc, scheduled territories.

Yorum yazın