Stanislav Gustavovich Strumilin

Rus iktisatçısı ve istatistikçisidir.
1877 de doğmuştur.
Çarlık rejiminde yüksek idarî vazifeler almıştır. 1921 de, Rusyanın Planlama işlerinde çalışmıştır. Rus İlim Akademisine seçilmiştir.
Beş Yıllık Planların modelinde ve Rusyanın millî gelir hesaplama metodunun tesbitinde kuvvetli etkisi olmuştur.

Yorum yazın