Standart değişken nedir

X ve a normal şekilde dağılan ve – oo dan + oo kadar bütün değerleri alabilen X tesadüfi değişkenin parametreleri ise her (X: a) Çifti için birbirinden farklı normal bölünme elde edilir. Sonsuz sayıda beliren böyle bir fonksiyonda p(a < x < b) ihtimalinin hesaplanması imkânsız olduğundan işi basite dönüştürmek ve ihtimalleri önceden hesaplanmış x-X tablolar şeklinde ifade edebilmek için Z a değişkeni kullanılır. Standart değişken olarak adlandırılan bu değişken, aritmetik ortalamadan sapmaları standart sapma cinsinden ölçmekte ve böylece ölçü biriminin tesirleri giderilmiş olmaktadır. Bir değişkenin sabit bir sayı ile çarpılması, bölünmesi, çıkarılmas. veya toplanması suretiyle yeni bir değişken şekline dönüştürülmesi bölünmenin mahiyetine tesir etmez. Bu nedenle Z değişkeni de normal bölünme gösterir ve bu bölünmede X=0 ; a=1 dir. Almancası : Standardnormalvariable. Fransızcası : variable normale. İngilizcesi : standardized variable. (Bk; normal bölünme, dağılma, probit).

Yorum yazın