Stand by nedir – Stand by ne demek

kredi muamelelerinde kullanılan bir
terimdir.
Bu terimle, her an kullanılabilecek krediler ifade edilir.
Milletlerarası Para Fonu’nun üyelerine belirli bir miktara kadar emre hazır tuttuğu tiraj hakkı. «stand by» kredisinin tipik örneğidir. t «Stand by» kredisi, sürelidir. Lehdar, yalnız kararlaştırılmış süre içinde, temin edilmiş imkândan faydalanabilir.
«Stand by» kredisinin kullanılması şart değildir. Bu kredi, üye memleketin muhtemel açıklarını veya karşılaşabileceği spekülâtif döviz çıkışlarını tesirsiz bırakmak üzere bir yedek fon fonksiyonu ifa edebilir.

Yorum yazın