Stakhanovizm nedir

Rusyada uygulanmış Taylorizme paralel btr rasyonalizasyon sistemidir.
Taylorizm’den çok sonra ortaya çıkmış olmakla beraber, teknik ve metod bakımından başlangıçta daha ilkel idi.
Bu sistem, bulucusu olan maden işçisi Aleksei Grigoriviç Stakhanov’un adını taşımaktadır.
Ruslar. Stakhanovizmi bir doktrin ve sistem halinde geliştirmeğe çalışmışlardır. Stakhanovets denilen ve bu metodu uygulamakta başarı göste-ren işçilere imtiyazlar tanımışlar ve hattâ tatillerini yabancı ülkelerde geçirmelerini sağlayarak teşvik tedbirlerini kendi ölçülerine göre çok ileri götürmüşlerdir.
(Bk; Stakhanov, Stakhanovets, Stakhanovist, rasyonalizasyon, Taylorizm).

Yorum yazın