Stagflasyon enflasyon

Ekonomik durgunluk sırasındaki enflasyon anlamına gelir. İki İngilizce kelimenin birleştirilmesinden oluşur. İngilizce, “Stagnation” (Durgunluk) ve “ingilation” (Enflasyon) kelimelerinin birleşmesidir. 1970 sonrasında görülen yüksek oranlı enflasyon ve sürekli fiyat artışları bu konudaki çalışmaların artmasına neden olmuştur. Monateristlere göre, para arzının genişlemesiyle birlikte istihdamı yükseltip, gelişmeyi hızlandırmaya “Stagflasyon” denir. Monateristlerin dışında kalanlar ise, “Stagflasyon”un temelde, üretimi kısan çeşitli maliyet artışlarına neden olan ve darboğaz doğurucu olduğunu öne sürmektedirler.

Yorum yazın