Spesifik Vergi nedir

değer yerine çeşitli şekillerde tesbit edilen miktara dayanan vergilerdir. Miktar, eşyanın mahiyetine göre ağırlık, uzunluk, hacim v.s. şeklinde ölçülebilir. Bununla beraber, en yaygın miktar ölçüsü ağırlıkur. Spesifik vergiler. değere dayanan ad valorem vergilerin tam karşıtını teşkil ederler. Bu vergiler, mahiyetleri icabı ve ad valorem vergilerin tersine olarak, matrahtaki değişikliği takip edemeyen, bu sebeple de verimlilik dereceleri yüksek olmayan vergilerdir. Buna mukabil istikrarlı gelir sağlayan, bundan dolayı da emin vergilerdir.
Almancası : Mengenzoll. Stückzoll.
Fransızcası ; droit spécifique.
İngilizcesi : specific duty.
(Bk; ad valorem vergiler).

Yorum yazın