Spekülasyon saiki

Spekülasyon saikinin nedeni, piyasanın ileride nasıl bir gelişme izleyeceğini tahmin ederek bir yarar sağlamak ümididir.
Spekülâsyon saikinin Likidite Tercihine etkisi, ihtiyat ve muamele saikinden kuvvetlidir. İleri organizasyon aşamasına erişmiş piyasalarda, spe-külâsyon saiki ile faiz haddi ve para değeri arasındaki ilişki daha barizdir.
Keynes. spekülâsyon saikinin rolünü ve önemini Likidite Tercihi Teorisinde belirtmiştir.
Almancası : Spekülationsmotiv.
Fransızcası : motif de spéculation.
İngilizcesi : spéculative motive.
(Bk; Likidite Tercihi Teorisi, para tutma saiklerj, Likidite Tuzağı).

Yorum yazın