Sosyalizmin ekonomi politiği – Sosyalizmin ekonomik görüşleri

J.V. Stalin tarafından ifade edilmiştir.
Stalin, kapitalist ekonomilerde ergeç plancılık sisteminin uygulanacağına inanıyordu.
Sosyalizme götürecek gelişmelerin sonucunu, aşağıdaki sözlerle özetlemişti :
Sosyalizm’in temel yasalarından biri, millî ekonominin PLANLI ve ahenkli gelişimini gerçekleştirmektir.
İkinci yasa. Sosyalizmin teknik üstünlüğüne dayanarak bütün toplumun durmaksızın artan maddî ve kültürel ihtiyaçlarına en yüksek tatmin olanaklarını sağlamaktır.

Yorum yazın