Sosyal Sermaye Nedir

ortakların statü gereğince kurdukları şirkete hisseleri karşılığı ödemeleri gerekecek miktarların tümüdür.
Almancası : Gesellschaftskapital.
Fransızcası : capital social.
İngilizcesi : partnership capital.
(Bk; sermaye, hukukî sermaye, teknik sermaye, sabit sermaye).

Yorum yazın