Sosyal Sabit Sermaye Nedir

Sosyal Sabit Sermaye ile bir ülkenin enerji üretiminde kullanılan barajlar ve santraller; eğitim kurumlan, her türlü yol ve sulama kanalları vs. ifade edilmek istenir. Daha teknik bir dil kullanırsak, ferdî yatırımlar açısından büyük ölçüde tamamlayıcılık niteliği taşıyan tesis ve teçhizattır. Böylece mevcut sermaye yapısını etkileyerek dışsal ekonomileri doğuracak bir ortamın meydana gelmesi imkân dahiline girer. Sosyal sabit sermaye’nin azlığı veya yetersizliği ve buna dayanarak sermaye-hasıla oranının yüksekliği, az gelişmiş ülkelerin içinde bulundukları sıkıntıların, daha yaygın deyimi ile, fakirliğin kapalı çemberleri içinde en önemlilerinden biridir.
Almancası : festes Sozialkapital.
Fransızcası : capital fixe social.
İngilizcesi : social overhead capital.
(Bk; az gelişmiş ekonomiler, dışsal ekonomiler).

Yorum yazın