Sosyal Kayıtsızlık Eğrisi

Samuelson’un geliştirdiği bir kavramdır. Bergson’cu bir sosyal refah fonksiyonu, toplum refahı ile kişisel tatminler (refah) arasında ilişki kurar. Kişinin refahındaki değişmeler, toplum refahını aynı yönde
etkiler.
Buradan hareketle, bir sosyal refah fonksiyonunu, kişisel tatminler yoluyla değil de, mal miktarlarıyla belirtmek mümkündür. Diyagram halinde düşünürsek, eksenlerde kişisel tatminlerin ölçülmesi değil, mal miktarları yer alacaktır. Böylece, Samuelson’a göre. Bergson’un sosyal refah fonksiyonuna tekabül eden sosyal kayıtsızlık eğrilerini göstermek mümkündür.
Almancası ; soziale Indifferenzkurven.
Fransızcası : courbes d’indifférence sociale.
İngilizcesi : social indifférence curves.
SOSYAL MALİYET, son zamanlarda geliştirilen fay• da-maliyet tahlillerinde gözetilmektedir. Meselâ, bir metro’nun yapım kararı, yalnız metronun ka-ça mal olacağını değil, aynı zamanda sosyal maliyetini de kapsamalıdır. Burada metronun civarındaki evlerde oturanların gürültüden gece uy-kularının aksamasını nakdi olarak ölçmek zordur. Ancak, metro’nun yapımıyla zamandan yapılan tasarruf veya metro’nun geçtiği hatlara tekabül eden yollarda daha az otomobillerin geçmesiyle trafiğin hafiflemesi ve böylece daha az trafik kazalarının olması ihtimali hesaplanabilir. İşte, çeşitli projeler arasındaki bu tip faydaların mukayeseleri, kamu otoritelerini, metro kararına yöneltebilir.
Almancası ; Sozialkosten.
Fransızcası : coût social.
İngilizcesi ; social cost.

Yorum yazın