Sosyal dinamik nedir

terimi Auguste Comte tarafından kullanılmıştır.
Üç Zaman Kanunu’na uygun olarak toplum bünyesindeki organların gelişmeleri, Auguste Comte’a göre, sosyal dinamik tahlillerinin konusunu teşkil etmektedir.
Almancası : Soziodynamik.
Fransızcası : dynamique sociale.
İngilizcesi : social dynamics.
(Bk; Auguste Comte, dinamik ekonomi, sos- yometri).

Yorum yazın