SOSYAL DEMOKRATLAR ve SOSYAL DEMOKRASİ

eski ve yeni anlamları, birbirinden ayrıdır.
On Dokuzuncu Yüzyılın ikinci yarısında ve Yirminci Yüzyıl başlangıcında, Almanya’da ve İskandinavya’da Marksist eğilimli partilere Sosyal Demokrat denirdi. Avrupanın ilk sosyal demokrat partisi, Alman Sosyal Demokratlarıdır.
/ Bu parti Bebel ve Liebknecht gibi Marksistler tarafından kurulmuş ve parti organının yönetimi Engels’ın nüfuzu altında yürütülmüştür. Kautsky. Bernstein ve Rosa Luxemburg: Sosyal Demokrat Partisindendiler.
Birinci Dünya Savaşından bu yana, Sosyal Demokrasi teriminden mutedil Sosyalizm anlaşılmaktadır. Almanya’da Schumacher ve Willy Brandt, Sosyal Demokratlara liderlik etmişlerdir. Son yarım yüzyıldanberi, doktrindeki yerleri iti- barile, Sosyal Demokratlar, Radikaller ve Fabian’- lar (yahut İşçiler) birbirlerine çok yakındırlar.
Almancası : Sozialdemokraten.
Fransızcası : social démocrates.
İngilizcesi : social democrats, social democracy.
(Bk; demokrasi yolundan Sosyalizm, Radikalizm, Fabianizm).

Yorum yazın