Solvay sosyoloji enstitüsü

1901 de Brükselde kurulmuştur.
Kurucusu, tanınmış Belçikalı sanayici Ernest Solway’dir, ,
Enstitü, Yirminci Yüzyıl başlangıcında İktisadî ve sosyal konularla ilgili yoğun bir faaliyet devresi kaydetmiştir. Dünya Savaşları arasına rastlayan depresyon yıllarında, Enstitünün çalışmaları durgun bir safhaya girmiştir. İkinci Dünya Savaşını izleyen yüksek konjonktürde ise, bu kuruluş tekrar canlanmıştır.
Solvay Sosyoloji Enstitüsü ile Brüksel Serbest Üniversitesi arasında, yakın işbirliği bağları vardır. Üniversitenin tatbikî iktisat bölümü ile Enstitü, birçok çalışmaları beraber yürütmüşlerdir. Enstitünün idarecileri, genellikle Brüksel Serbest Üniversitesi profesörleridir.
Solvay Sosyoloji Enstitüsü, Belçikanm gayrı safi milli hasılasını ve tüketimini ayrıntılı olarak hesaplamıştır.
Fransızcası : Institut de Sociologie Solvay.

Yorum yazın