Sokrates kimdir -Sokrates felsefesi

Yunan Filozofudur;
M.ö. 469-399 yıllarında yaşamıştır;
Hayatı ^oyunca, bir şey yazmamıştır,
Hakkındaki bilgiler, Eflâtun ile Xénophon’un metinlerinden ibarettir. Bu iki düşünürün anlattıkları da, birbirine uymamaktadn-.
Felsefeyi kimden öğrendiği meçhuldür. Ancak Parmenides, Heraclitus ve Anaxagoras ile Ato- mistlenn doktrinlerine vakıf olduğu kabul edilmektedir.
Bilginin fazilet olduğunu iddia etmiş, çağımız Anglo-Sakson ceza hukukundaki cross-examination tekniğinin bir benzerini münazaralarda kullanmış, tümevarım tahlil metodunun dikkate şayan ör» neklerini vermiş ve felsefe tarihinde kişiliğinin derin izini bırakmıştır.
.Yaşadığı günlerin İktisadî gelişme hareketini isabetle teşhis edememiş, ve bu gelişmeyi tasviple karşılamamıştır. Oikonomia adı verilen ve mülk idaresine ait kuralları belirten bir bilim koluna ihtiyaç olup olmadığına dair genç bir Ati. nalı il# yaptığı tartışma meşhurdur.
Almancası : Sokrates.
Fransızcası : Socrate.
İngilizcesi : Socrates.
(Bk; Eflâtun. Aristo, xenephon. Sofistler).

Yorum yazın