Skolastik düşünce – Skolastik nedir – Skolastikler

Ortaçağın Hristiyan felsefesini temsil eden düşünürlerdir.
Skolastik felsefe, üç döneme ayrılmaktadır. Dokuzuncu ve On ikinci Yüzyıllar arası, ilk gelişme dönemidir. Aquino’lu Thomas’ın yaşadığı On Üçüncü Yüzyıl, en parlak devridir. On Dördüncü Yüzyıldan On Altıncı Yüzyıla kadar ise, gerileme çağı denilmektedir.
Skolastikler, /İA/sro’nun etkisi altında kalmışlardır. İktisadî faaliyete anlayışla bakmamışlardır. İnsanlara kanaatkârlık duygusunu aşılamağa çalışmışlardır. Dünya nimetleri yerine hayat ötesini düşünmelerini telkin etmişlerdir. Adil Fiyat Doktrinini benimsemişlerdir. Faizi haram saymışlardır. Kazanç hırsını mahkûm etmişlerdir.
Ancak ikinci dönemde, Aquino’lu Thomas. Yunan Filozoflarından farklı olarak emeğin hakir görülecek ve kölelere yakışır bir faaliyet olmadığını düşünmüştür. Çalışmayı teşvik etmiş ve hattâ kutsal saymıştır. Ticaret ve kredi rizikosunu göze almış ve parasını tehlikeye atmış kimselere kâr ve kazanç hakkı tanımak gerektiğini belirtmiştir.
On Altıncı Yüzyıl başlangıcında ise, Johann
* £cAr’in contractus trinus teorisi, faizin meşruluğunu savunarak Skolâstik felsefenin İktisadî yönünü sarsmıştır.
Almancası : Scholastiker.
Fransızcası : scolastiques.
inğilizcesi ; scholastics.
(Bk; Johann Eck, Aquino’lu Thomas, İskender- yeli Clement, Dumoulin).

Yorum yazın