Şişirilmiş sermaye

bir şirket kurulurken arsa, bina veya makine gibi mal olarak çdenmiş aynî mahiyetteki katılma payı karşılıklarının gerçek değer üstünde kayıtlara geçirilmesile meydana gelir.
Almancası : vorgetauschtes Kapital.
Fransızcası : capital soufflé.
İngilizcesi : watered capital.
(Bk; aktif, “bilânço).

Yorum yazın