Sırdaş hesap

Mevduat sertifikalarının değişik bir şeklidir. Türkiye’de Ödünç Para Verme İşleri Kanunu’na dayanan bir Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konmuştur. Mevduat sertifikalarının tasarruf mevduatı kapsamında olduğunun belirtilmesiyle beraber, sırdaş hesap olarak piyasada kendini göstermiştir. Kısa sürede bankaların olağanüstü büyümelerine neden olan sırdaş hesa- lar, “Kazancını göstermek istemeyenlerin rağbet ettikleri bir hesap türü” durumuna gelmiştir. İsimsiz hesap olarak da anılan sırdaş hesaplar, vergi oranlarının artması sonucu, azalma eğilimine girmiştir.

Yorum yazın