Simon KUZNETS

Rus asıllı-İktisatçıdır. Kariyerini Amerika’da yapmıştır.
1901 doğumludur.
Gayrı safi millî hasılâ terimini iktisat literatürüne sokan. Simon Kuznets’dir.
Teorik çalışmalarından ziyade, data araştır- malarile tanınmıştır.
Millî gelir, devlet gelirleri, harp ekonomisi, gelir dağılımı, büyüme, İktisadî dalgalanmalar ilh.. üzerinde istatistik araştırmaları vardır.
Çevre kirlenmesinin sebebiyet verdiği zararlar dolayısile gayrı safi millî hasılânın ve büyü-
– me hızının gerçeği yansıtmadığına dikkati çekmiştir.
İncelemeleri ve araştırmaları, büyük pratik faydalar sağlamıştır. O kadar ki. Galbraith’e göre, «şöhret itibarile olmasa bile, önem bakımından, Keynes ile Kuznets mukayese edilebilir».
Bir başka tanınmış iktisatçı da, Yirminci Yüzyılın ortalarını Keynes ve Kuznets çağı olarak tanımlamıştır.
Harvard Üniversitesinden emekliye ayrılmıştır.
Nobel Armağınını kazanmıştır.
(Bk; gayrı safi millî hasıla, gayrı safi millî fayda).

Yorum yazın