Sıfır Toplamlı Oyun Teorisi

kapsamına giren durumlarda; karşılıklı mücadele edenlerin uğradıkları zarar diğerlerinin kârına eşittir. Poker’de olduğu gibi..
Almancası : Nullsummen-Spiel Theorie.
Fransızcası : eu â somme nulle.
İngilizcesi : zero-sum-game theory.
(Bk; Toplamı Sıfırsız Oyun Teorisi,. Oyun Teo- risi);

Yorum yazın