SİBERNETİK

Eski Yunanca’da kubernetes kelimesinden gelmektedir. Kubernetes. pilot yahut kılavuz demektir.
Bu Relime 1947 de Amerikalı matematikçi floberi ,Wiener tarafından yeni bir çığırı i(fade etmek; , üzere kullanılmıştır. Robert Wiener. CYBERNETICS adlı eserinde, makinelere yaptırılacak enformasyon tahlillerinin ve aldırılacak icraat kararlarının prensiplerini anlatmıştır.
Sibernetik, İkinci Dünya Savaşının tecrübelerine dayanan bir ilimdir.
Sibernetik faaliyetinin iki safhası vardır.
Birincisi, bilgilerin toplanması ve tasnif edilmesidir.
İkincisi, bilgilerin ihtimali hesaba ve Oyun Teorisine dayanarak değerlendirilip sonuca varılmasıdır. Makine, bu safhada insan aklının benzeri olarak nitelendirilen, ancak çok geniş ihtimalleri ve malzemeyi kapsayan bir tahlil operasyonunu gerçekleştirmektedir.
Sibernetik, insan tarafından programlanmış cihazların insan kapasitesi üstünde bir süratle ve insanların erişemiyecekleri bir hafıza gücü ile işlemesine, mantıkî bir operasyonla karara varmasına ilişkin konuları incelemektedir.
Otomasyon, Sibernetik ilminin kazandırdığı imkânlarla geliştirilmiştir.
Almancası : Kybernetik.
Fransızcası : cybernétique.
İngilizcesi : cybernetics.
(Bk; enformasyon, enformatik, otomasyon).

Yorum yazın