SHEPPARD TASHİHİ – Sheppard Düzeltmesi

gruplanmış serilerde frekanslar gerçekte sınıf ortalarında toplanmış olmadığı halde variyansın hesabında farklar sınıf ortalamalarına göre hesaplandığından sistematik bir hata işlenmektedir. Bundan dolayı bölünmesi normal veya normale yakın olan, bilhassa frekansları başta ve sorıda sıfıra inmeye mütemayil serilerde nicelik sürekli ve N büyük is*e hakiki kıymetten daha büyük bir değer elde edilir. Bu nedenle bulunan .değerden sınıf fasılasının karesinin onikide biri kadar indirme yapılır. h2
V tas ~ &
12 ?
Eğer serinin aritmetik ortalama etrafında dördüncü momenti hesaplanmışsa bu kez tashih için h2 7
./*, + »
2 240
H-tas ~ H-4 ‘
formülü uygulanmalıdır.
Almancası : Sheppardsche Korrektur.
Fransızcası : correcteur de Sheppard.
İngilizcesi ; Sheppad’s correction.
(Bk; Tasnif. Variyans, Momentler, Sistematik hata).

Yorum yazın