Seyahat çeki nedir

Anglo-Sakson ülkelerinde geliştirilmiş ve bütün dünyada kullanılan bir ödeme aracıdır.
Seyahat çeki, bunu veren bankaya bedeli peşin ödenerek satın alınır. Ödenen bedel, komisyon ve masraf eklendiğinden, çekin nominal değerinden biraz yüksektir.
Seyahat çeklerinin değerleri, banknot gibi basılıdır. Çek sahibine verilirken üzerine örnek olarak bir imza attırılır. Ayrıca çek numarasını taşı- * yan. gerekli izahati ihtiva eden ve ikinci bir imza örneğile sahibinin kimliğini ve mülkiyet hakkını belirten belge verilir.
Seyahat çeki, dünyanın her yerinde bankanın muhabirleri tarafındaıj ödenir. Otellerde, mağazalarda honore edilir. Ödenirken provizyon aranmaz, fakat tahsil eden kişiye senet bir defa daha imzalatılarak, daha önce alınmış örneklerle karşılaştırılır. Hüviyet de sorulması gerekir.
Seyahat çekini kullanmadan gezisini tamamlayan kimse, iade edebilir. Çaldırıldığı veya kaybolduğu takdirde, durum bütün muhabirlere tamim edilir. Süresi içinde hakkı olmadığı halde ele geçirmiş kimse imzayı taklit ederek bir yolunu bulup kullanmamışsa, süre tamamlandıktan sonra bedel istirdat edilebilir. Efektiften daha emniyetlidir, fakat alınması ve bozdurulması biraz külfetlidir, ikinci Dünya Savaşından sonra, seyahat çeklerile mal alanlara yabancı memleketlerde vergi İndirimi yapılması, sistemin gördüğü rağbeti artırmıştı.
Almancası : Reisescheck.
Fransızcası : chèque de voyage.
İngilizcesi : traveller’s cheque.
(Bk; çek, American Express).

Etiketler: , , , , , ,

Yorum yazın