Servet etkeni – Servet etkisi

Ünlü ekonomist Freidman’ca ortaya atılmıştır. Kişilerin tasarruf yapma eğilimlerini açıklamaya yönelik bir hipotrzdir. Servet etkeni kısaca tasarrufu artırıcı yada azaltıcı bir etkidir. Hipotez şuna dayanır: Eğer bireyin servetini oluşturan finansal varlıkları borçlarından fazlaysa ve faiz oranı da artıyorsa, bu durumda finansal varlıkta bir düşme oluşacağı ve borcun sabit kalacağı düşünülürse, bireyin serveti azalıyor demektir. Bir başka deyişle, faiz oranlarındaki değişim kişinin servetini artırıcı
* yönde etki yapıyorsa, kiş^tüketime yönelir. Değişim serveti azaltıyorsa, kişi tüketimini azaltır. Faizdeki değişimin* serveti azaltması ya da artırması kişinin borçlu ya da alacaklı olmasına da bağlıdır.
SERVAN-SCHREİBER (Jean-Jacques), Fransız gazetecisi ve politikacısıdır.
«Amerika Meydan Okuyor» adlı eserin yazarıdır. Yöneticiler devrimini ilk anlatanlardandır. Express dergisini yönetmiştir. 1969 da, Radikal Sosyalist Partinin Genel Sekreteri olmuştur.

Yorum yazın