Sermaye tüketimi

terimi kullanma, aşınma, yıpranma, demode olma veya, tahribe uğrama yahut borsa düşüşü sonucu firmanın aktif varlıklarında husule gelen değer eksilişini ifade etmektedir • ’
AJmancası : Kapitaiauswertung.
Fransızcası : réduction de l’actif.
İngilizcesi : capital consumption.

Yorum yazın