Sermaye ortaklığı

iimited,,föriûMnrc Vîer4«piîah paylara böiünrnü$ komandit şirketleri ifade eden terimdir Kapsamı, bir ülkeden diğerine değişebilir, örneğin Amerika’da sermayesi ; ¡pay,tara bölünmüş Türkiye veya Fransa’daki tipte; komandit şirketler yoktur. :e ¡. , . t iu: ,;>.ı

Yorum yazın