SERMAYE HAREKETLERİ

terimi, milletlerarası sermaye akımını ifade eder.
İki türlü sermaye hareketi vardır. Sermayeler, gidecekleri ülkelerde yatırımlara kullanılmak üzere göç ederler. Yahut spekülâtif amaçla, yani kısa dönemli plasmanlardan menfaat kazanmak hesabile bir memleketten diğerine geçerler.
Yatırımlarda kullanılmak üzere göç eden kapitallerin alanı, sermaye piyasasıdır. Spekülâsyon sermayelerinin faaliyet alanı ise, para piyasasıdır.
Memleket dışına çıkan sermayeler, döviz rezervlerinde bir eksilişe sebebiyet verirler. Dış yatırımlarda kullanılan sermayeler, bir süre sonra temettü gelirile döviz fonlarını beslemeğe başlarlar. Spekülâsyon saikile sermaye göçleri ise, çok defa ödemeler dengesinin kritik anlarında yoğunluk kazanırlar ve durumun düzeltilmesini büsbütün güçleştirirler.
Almancası : Kapitalverkher.
Fransızcası : mouvement des capitaux.
İngilizcesi : capital movements.
(Bk; sermaye piyasası, dış ödemeler dengesi).

Yorum yazın