SERİ

toplu bir olaya ait gözlem sonuçlarının belirli bir esasa göre sıralanmasıyle istatistik seri elde edilir. Genellikle tasnii neticesinde bazan da sayım neticelerinin alt alta yazılmasıyla meydana getirilirler. Seriyi teşkil eden rakkamlardan herbirine had, terim yahut kıymet adı verilir. Türlü şıklara isabet eden birim sayısına, zaman ve mekan serileri hariç, irekans veya çokluk denir.
Serileri çeşitli bakımlardan tasnif etmek mümkündür. Bunlardan biri zaman, mekân ve bölünme serileri şeklinde yapılanıdır. Müşahede neticeleri bir zaman vasimin şıklan itibariyle gösteriliyorsa zaman serileri, mekân vasimin şıkları itibariyle gösteriliyorsa mekân serileri adını alır. Bu ikisi dışında kalan ve maddi bir vasim şıkları itibariyle, dağılma gösteren şeriye de bölünme. serisi denir. Zaman serileri kendi içinde artan, azalan, istikrarlı ve dalgalı zaman serileri olmak üzere dörde, bölünme serileri ise nicel ve nitel olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ayrıca sürekli veya kesikli bölünme serilerinden bahsedilir.
Şıklarının sırası tabiî bir sıra takip ediyorsa seriye tertibli aksi halde tertibsiz seri; birimlerin iki vasia göre durumunu bir arada gösteriyorsa bileşik seri adı verilir. Ayrıca serilere graiik- lerin şekillerine göre de simetrik, iki tepeli, sağa ve sola eğik, ters J eğrisi, J eğrisi, U eğrisi, de-
recelenme eğrisi, toplanma eğrisi gibi çeşitli
isimler takılmıştır.
Almancası : Reihe.
Fransızcası : séries.
İngilizcesi : series.
(Bk; tasnif, çokluk).

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın